Veranstaltungen | Conferences - Part 69

posted by hana on 2007/10/04 01:40

[ Veranstaltungen | Conferences ]

Konferenz: Brno Vídni, Vídeň Brnu: zemské metropole a centrum říše v 19. Století / Brünn – Wien, Wien – Brünn: Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert am 22./23. November 2007 in Brünn

Konferenz zur Erforschung der gegenseitigen Beziehungen zwischen den Landesmetropolen der Habsburgerländer unter komparativen Blickpunkt - die Stellung Brünns als Metropole Mährens. Es werden Fragen der Migration, Kommunikation, kultureller-, technischer und sozialer Inovationen und politischer Trends, spezifische Berufsbilder behandelt.

Ort der Tagung: Vysokého učení technické, ul. Antonínská 1, 601 90 Brno/Tschechische Republik
Veranstalter: Institut für Geschichte der Philosophischen Fakultät der Masaryk Universität, Zentrum für Erforschung der Geschichte Mitteleuropas: Quellen, Länder, Kultur; Institut der Geschichte der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik - Außenstelle Brünn; Archiv der Stadt Brünn


Tagungsprogramm:

22.11.2007

9:30 hod. Eröffnungsrede: Jiří Malíř
9:40 – 12:00 Uhr
Lothar Höbelt (Wien): Brünn als politisches Zentrum zwischen Wien, Prag und Olmütz bei den Deutschen Alt-Österreichs
Jiří Malíř(Brno): Politika na Moravě mezi Prahou a Vídní
Martin Markel (Brno): Jihomoravští Němci mezi Vídní a Brnem
Isabel Röskau-Rydel (Kraków): Künstler, Professoren, Beamte und Politiker: Karrieren zwischen Lemberg und Wien
Hana Šústková (Ostrava): Mezi Vídní a Opavou. Slezští zemští poslanci 1861-1918 a jejich vztahy k Vídni


12:00 – 13:45 Uhr Mittagspause

13:45 – 15:30 Uhr
Peter Urbanitsch (Wien): Die Statthalter zwischen Brünn und Wien
Aleš Vyskočil (Brno): Kariérní cesty úředníků mezi Brnem a Vídní
Lukáš Fasora (Brno): Vídeňské, říšskoněmecké a pražské vzory v komunální správě Brna a předměstských obcí
Hana Svatošová (Praha): Od nápodoby k soupeření. Praha a Vídeň v letech 1861-1918 z pohledu pražské samosprávy

15:30 –15:45 Uhr Pause

15:45 – 17:00 Uhr
Gerhard Meißl (Wien): Wien und Brünn – Metropole und Subzentrum im Wirtschaftsraum der Habsburgermonarchie zwischen 1890 und 1914
Bohumír Smutný (Brno): Velké podnikání mezi Brnem a Vídní
Hanna Kozińska-Witt (Leipzig – Kraków): Das Projekt „Wohnung für Wenigvermögende“ in Krakau bis 1914 – Rezeption der Wiener Sozialpolitik?

17:00 – 17:15 Uhr Pause

17:15-18:30 Uhr
Michael John (Linz): ´Schmelztiegel´ - ´Mosaik´ - ´regionales Zentrum´: Stadttypus im Verglech.(Migration, Integration und Ethnizität)
Hannelore Burger (Wien): Juden zwischen Wien und Brünn
Lukasz Sroka (Kraków): Der Einfluss Wiens auf
die Beziehungen zwischen Polen und Juden im 19. Jahrhundert in
Galizien (besonders beachten auf Krakau und Lemberg)

23.11. 2007

9:30 – 11:00 Uhr
Werner Telesko (Wien): „Zentrum“ und „Peripherie“ in der österreichischen Kunst des 19. Jahrhunderts – zur Bedeutung der „Kunstpolitik“ der österreichischen Kronländer in ihrem Verhältnis zu Wien
Petr Pelčák (Brno): Vídeňská architektura v Brně 19. století
Jan Sedlák (Brno): Vídeňská a brněnská secese
Aleš Filip (Brno): Franz Holik – brněnský architekt z Vídnň (Diskussionsbeitrag)

11:00 - 11:15 Uhr Pause

11:15 – 13:15 Uhr
Franc Rozman (Maribor-Ljubljana): Laibach - Wien, kulturelle und wissenschaftliche Beziehungen zwischen Landesmetropole und Zentrum des Reiches im 19.Jahrhundert
Ewald Hiebl (Salzburg): Von der Kreishauptstadt zur Mozartstadt – das provinzielle Salzburg im 19. Jahrhundert
Andrea Pokludová (Opava): Opava na cestě z provinčního maloměsta v moderní hlavní město rakouského Slezska
Miloslava Melanová (Liberec): Vídeň Liberci – od obchodu k umění. Proměna vztahu k hlavnímu městu monarchie
Stanisław Pijaj (Kraków): Krakov – druhé hlavní město Haliče

13:15 -14:45 Uhr Mittagspause

14:45 – 16:45 Uhr
Jiří Hanuš (Brno): Divadelní Brno na přelomu století a Vídeň
Halina Nosálová-Beresnevičiúté (Brno-Leipzig): Prezentace styku brněnských a vídeňských kulturních elit v brněnském tisku první poloviny 19. Století
Jana Kubíčková – Jana Nosková (Brno): Brno 2. prosince 1908. Oslavy císařského jubilea a dobový tisk
Karel Altman (Brno): Vídeňská káva na "předměstí Vídně“. Vídeňské vlivy v oblasti pohostinství a kavárenské kultury


Ender der Tagung

Arbeitssprachen: Tschechisch, Deutsch


Antworten

Redaktion

You are welcome to participate in this blog. Please, post your comments and suggestions either by using the button "reply" at the bottom of each blog or send them to redaktion@kakanien.ac.at.
> RSS Feed RSS 2.0 feed for Kakanien Revisited Blog Redaktion

Calendar

Links