Titel

Zweisprachigkeit und Biliteralität

Autoren

István Fried,  Szeged

Die Studie stellt die ostmitteleuropäischen Charakteristika der Position von zweisprachigen Dichtern im Literaturbetrieb sowie die Übersetzung und die Biliteralität als spezielle Fälle der Intertextualität thesenhaft dar. Die Sprachenwahl als Mittel zum Ausdruck des Prestiges bzw. der wissenschaftlichen Orientierung wird anhand der literatursoziologischen, ästhetischen und politischen Faktoren als Teil der Spracherneuerung und der nationalen Bewegungen bestimmt. Die Zweisprachigkeit bewirkt in diesem Prozess durch die Überkreuzung der kulturellen Traditionen die Übernahme und Einbürgerung von einzelnen literarischen Normen und Genres.

A tanulmány tézisszerűen mutatja be a kétnyelvű írók az irodalmi üzemben elfoglalt helyének kelet-közép-európai sajátosságait, valamint a fordítást és biliteralitást mint az intertextualitás speciális eseteit. A nyelvválasztást mint a presztízs ill. a tudományos orientálódás kifejezésének eszközét a dolgozat az irodalomszociológiai, esztétikai és politikai faktorok mentén a nyelvújítás és a nemzeti mozgalmak részeként határozza meg. A kétnyelvűség ebben a folyamatban a kulturális hagyományok kereszteződése révén egyes irodalmi normák és műfajok átvételét és meghonosítását eredményezi.

pdf of article > Download Article
(PDF, 96 KB)
acrobat reader > Download Acrobat Reader
(Externes Download-Link)
CSS is validValid XHTML 1.0 TransitionalLevel Double-A conformance icon,
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0