< zurück

brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei

Herausgegeben im Auftrag des DAAD von Steffen Höhne (Weimar), Marek Nekula (Regensburg), Milan Tvrdík (Prag), Roman Mikuláš (Bratislava).

Die brücken vertreten einen thematischen Bezug zu den Böhmischen Ländern und zur Tschechoslowakei bzw. zu Tschechien und zur Slowakei. Das Jahrbuch brücken gliedert sich in die Sektionen Literatur-, Sprach- und Kulturwissenschaft. Zentrale Forschungsgebiete sind:

 • Prager deutsche Literatur, deutschböhmische, deutschmährische und deutsch-slowakische Literatur.
 • Literarisch-kulturelle Wechselbeziehungen zwischen den Böhmischen Ländern sowie der Slowakei und den deutschsprachigen Ländern.
 • Sprachwissenschaftliche Themen, insbesondere im Kontext der kontrastiven und interkulturellen Perspektive und der Sprachkontaktforschung.
 • Kulturhistorische Beziehungen zwischen Tschechen, Slowaken, Deutschen, Österreichern u.a.
 • Arbeiten zur Publizistik und Wissenschaftsgeschichte.

Schwerpunkte der letzten Jahre waren:

 • brücken NF IX/X (2001/2): Schwerpunkt Literaturwissenschaft
 • brücken NF XI (2003): Schwerpunkt Sprachwissenschaft
 • brücken NF XII (2004): Festschrift Emil Skala
 • brücken NF XIII (2005): Schwerpunkt: Dialektologie; Beiträge zu bohemistischen Kulturwissenschaft
 • brücken NF XIV (2006): Schwerpunkt Deutsch-tschechische Beziehungen, ferner Beiträge zur Literaturwissenschaft
 • brücken NF XV (2007): Schwerpunkt Franz Kafka

Die brücken bieten ferner ein Podium für Rezensionen, Konferenzberichte etc. Aufgenommen werden ausschließlich Originalbeiträge. Manuskripte sind in Deutsch, Englisch, Slowakisch oder Tschechisch einzureichen.


Z pověření DAAD vydává Roman Mikuláš (Bratislava), Steffen Höhne (Výmar), Marek Nekula (Řezno) a Milan Tvrdík (Praha).

Příspěvky pro brücken se z germanistického, resp. filologického nebo kulturně historického pohledu vztahují k českým zemím nebo Slovensku. Plánovány jsou sekce jazykovědy, literární vědy a vědy o kultuře. Tematické okruhy sledované v dřívějších svazcích budou v popředí zájmu i nadále:

 • práce literárněvědným tématům se zaměřením na pražskou německou literaturu, německy psanou literaturu v Čechách, na Moravě a na Slovensku a recepci české a slovenské literatury a kultury v německém jazykovém kontextu
 • práce k jazykovědným tématům se zaměřením na kontrastivní lingvistiku, jazykový kontakt a mezikulturní komunikaci
 • práce ke kulturním vztahům Čechů, Slováků, Němců, Rakušanů, Židů a ostatních etnik ve střední Evropě s přihlédnutím k jazyku, literatuře a kultuře menšin
 • práce k publicistice a dějinám vědy

brücken nabízejí prostor pro recenze, zprávy o konferencích apod. Přijímají se výhradně rukopisy originálních příspěvků v němčině, angličtině, češtině nebo slovenštině.


Z poverenia DAAD vydáva Roman Mikuláš (Bratislava), Steffen Höhne (Weimar), Marek Nekula (Řezno) a Milan Tvrdík (Praha).

Príspevky pre brücken sa z germanistického, resp. filologického alebo kultúrno-historického pohľadu vzťahujú k Českým zemiam alebo Slovensku. Plánované sú jazykovedná sekcia, sekcia o literárnej a o kultúrnej vede. Tématické okruhy sledované v predošlých zväzkoch budú v popredí záujmu i naďalej:

 • práce na literárnovedné témy so zameraním na pražskú nemeckú literatúru, literatúru písanú v nemeckom jazyku v Čechách, na Morave a na Slovensku a recepciu českej a slovenskej literatúry a kultúry v nemeckom jazykovom kontexte
 • práce na jazykovedné témy so zameraním na kontrastívnu lingvistiku, jazykový kontakt a medzikultúrnu komunikáciu
 • práce ku kultúrnym vzťahom Čechov, Slovákov, Nemcov, Rakúšanov, Židov a ostatných etník v strednej Európe s prihliadnutím na jazyk, literatúru a kultúru menšín
 • práce na tému publicistika a dejiny vedy

brücken ponúkajú priestor pre recenzie, správy o konferenciách apod. Prijímajú sa výhradne rukopisy originálnych príspevkov v nemeckom, anglickom, českom alebo slovenskom jazyku.
Steffen.Hoehne@hfm-weimar.de

Link zu Website oder Homepage: www.jahrbuch-bruecken.com
CSS is validValid XHTML 1.0 TransitionalLevel Double-A conformance icon,
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0