Titel

Buchpräsentation - Wolfgang Müller-Funk, Peter Plener, Clemens Ruthner (Hg.): Kakanien revisited. Das Eigene und das Fremde (in) der österreichisch-ungarischen Monarchie. Tübingen, Basel: Francke 2002 (Kultur - Herrschaft - Differenz 1)

Autoren

Wolfgang Müller-Funk / Peter Plener / Clemens Ruthner,  Wien

Die folgenreiche Verschränkung von Kultur, Herrschaft und Differenz wird im vorliegenden Sammelband von ForscherInnen aus verschiedenen Ländern, unterschiedlichen Fachrichtungen und mit differenten methodischen Zugängen aufgegriffen; die einzelnen Beiträge gehen von ihrem jeweiligen Blickwinkel aus stichprobenartig wie interdisziplinär vor.

Die Publikation, im Rahmen eines FWF-Forschungsprojekts und einer internationalen Tagung (16. Sommerschule der Waldviertel Akademie) entstanden, versteht sich in diesem Sinne als Einführung in kulturwissenschaftliche Fragestellungen, die - angesichts der Entwicklungen in (Zentral-)Europa - kaum an Aktualität eingebüßt haben.

A kultúra, az uralom és a különbözőség következményekkel teli összekapcsolódását különböző országokból és tudományterületekről érkező kutatók eltérő módszerekkel közelítik meg a jelen gyűjteményes kötetben; az egyes tanulmányok egy adott nézőpontból, szúrópróbaszerűen valamint interdiszciplináris módszerrel tárgyalnak bizonyos problémafelvetéseket.

A kiadvány, amely egy FWF kutatási projekt és egy nemzetközi szimpózium (a Waldviertel Akademie 16. nyári egyeteme) keretében jött létre, ebben az értelemben bevezetést nyújt a kultúratudomány különböző kérdésfeltevéseibe, amelyek - a (közép-) európai fejleményeket illetően - alig vesztettek időszerűségükből.

pdf of article > Download Article
(PDF, 31 KB)
acrobat reader > Download Acrobat Reader
(Externes Download-Link)
CSS is validValid XHTML 1.0 TransitionalLevel Double-A conformance icon,
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0