Titel

Deutsch – Tschechisch - Slowakische Sprachkontakte

Autoren

Stefan Michael Newerkla,  Wien

Gegenstand dieser Arbeit ist die als Desiderat der Westslawistik längst eingeforderte und nun erstmals vorgelegte grundlegende und wissenschaftlich fundierte monografische Bearbeitung des immens umfassenden Themas der deutschen Lehnwörter im Tschechischen und Slowakischen seit dem Beginn ihrer einzelsprachlichen Entwicklung bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts.

Sie gliedert sich in zwei Hauptteile, eine rund 100 Seiten starke linguistische Analyse (theoretische Studie im allgemeinen Hauptteil) und in ein Erklärungswörterbuch (Materialsammlung und Deutung der Lehnwörter im lexikographischen Hauptteil) samt umfassendem Literatur- und Quellenverzeichnis.

Tato práce představuje základní a vědecky fundované monografické zpracování nesmírně obsáhlého tématu německých přejímek v češtině a slovenštině od počátku samostatného vývoje obou těchto jazyků až do začátku 20. století. Dlouho očekávaná práce tohoto druhu, jež byla dosud pouhým desiderátem západoslovanské jazykovědy, je nyní veřejnosti předkládána poprvé.

Kniha se člení do dvou hlavních částí, obecné a slovníkové; obecnou část tvoří přibližně stostránková lingvistická analýza (teoretická studie), druhou část výkladový slovník (soupis sesbíraného materiálu a výklady přejatých slov). Text provází rozsáhlý seznam literatury a pramenů.

Práca predstavuje základné a vedecky fundované monografické spracovanie takej nesmierne obsiahlej témy, ako sú nemecké lexikálne prevzatia v češtine a slovenčine od počiatku samostatného vývinu obidvoch týchto jazykov až do začiatku 20. storočia. Dlho očakávaná práca tohto druhu, ktorá bola doteraz iba deziderátom západoslovanskej jazykovedy, sa verejnosti predkladá prvýkrát.

Kniha sa člení do dvoch hlavných častí, všeobecnej a slovníkovej; všeobecnú časť tvorí približne stostránková lingvistická analýza (teoretická štúdia), druhú časť výkladový slovník (súpis zozbieraného materiálu a výklady prevzatých slov). Text sprevádza rozsiahly zoznam literatúry a prameňov.

pdf of article > Download Article
(PDF, 43 KB)
acrobat reader > Download Acrobat Reader
(Externes Download-Link)
CSS is validValid XHTML 1.0 TransitionalLevel Double-A conformance icon,
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0