Titel

Leitha und Lethe. Symbolische Räume und Zeiten in der Kultur Österreich-Ungarns / Lajta és Léthé. Szimbolikus terek és idők Ausztria-Magyarország kultúrájában

Autoren

FWF_P14727,  Budapest

Die Konferenz (14.-16.11.2002, Közép-európai Kulturális Intézet, Budapest VIII., Rákóczi út 15.) knüpft an die Forschungen des FWF-Projektes P 14727 (Herrschaft, ethnische Differenzierung und Literarizität. Fremd- und Selbstbilder in der Kultur Österreich-Ungarns 1867-1918) an, das der Erfassung kultureller Symbolisierungsprozesse im Kontext der spezifischen Machtkonstellationen zwischen den "Völkern" Österreich-Ungarns gewidmet ist.

Die zentrale Fragestellung der Konferenz ist die Anwendungsmöglichkeit der allgemeinen theoretischen Ansätze von Erinnerung und Vergessen auf die Kultur der k.u.k. Monarchie. Die Konferenz unternimmt den Versuch, die Konzepte der 'Erinnerungskultur' innerhalb eines Koordinatensystems, einer Matrix von "Erinnerung(skonstruktion)en" und retrospektiven Entwürfen sowie anhand differenzierter Analysen von "materieller" und "immaterieller" Erinnerung und deren Verschränkungen auf einer medialen Trägerebene darzustellen.

Vortragende sind (i.a.R.): Béla Bacsó, Emil Brix, Stephan Dietrich, Klaus Ebner, Gábor Gyáni, Endre Hárs, Andreas Herzog, Zsolt K. Horváth, Viktor Karády, Amália Kerekes, Edit Király, Noémi Kiss, Éva Kovács, Alexandra Millner, Berthold Molden, Wolfgang Müller-Funk, Peter Plener, Clemens Ruthner, Siegfried J. Schmidt und Katalin Sinkó.

RespondentInnen sind (i.a.R.): Waltraud Heindl, Siegfried Mattl, Magdolna Orosz, Nicolas Pethes, Andreas Pribersky, Béla Rásky und Peter Stachel.

Als Rahmenprogramm finden Lesungen von László Márton und Ferenc Szijj sowie eine Exkursion zu den Leerstellen, den verschwundenen Denkmälern, Brücken, Häusern und Blickfluchten von Budapest statt.

A konferencia (2002. november 14-16., Közép-európai Kulturális Intézet, Budapest VIII., Rákóczi út 15.) az Uralom, etnikai különbözőség és irodalmiság. Nemzetképek Ausztria-Magyarország kultúrájában 1867 és 1918 között FWF-14727 projekt kutatásaihoz kapcsolódik, melynek főcélkitűzése a kulturális szimbolizációs folyamatok megragadása az Ausztria-Magyarország "népei" között kialakult, sajátos hatalmi konstelláció összefüggésében.

A konferencia központi kérdése az emlékezés és felejtés általános elméleti alapvetéseinek alkalmazhatósága a cs. és kir. monarchia kultúrájára. A konferencia arra tesz kísérletet, hogy egy koordinátarendszeren, az "emlékezet(konstrukciók)" és retrospektív elképzelések mátrixán belül, valamint a "materiális" és "immateriális" emlékezet árnyalt elemzéseivel és ötvözésükkel egy mediális hordozósíkon bemutassa az 'emlékezetkultúra' koncepcióit.

Résztveyvők (betűrendben): Bacsó Béla, Emil Brix, Stephan Dietrich, Klaus Ebner, Gyáni Gábor, Hárs Endre, Andreas Herzog, K. Horváth Zsolt, Karády Viktor, Kerekes Amália, Király Edit, Kiss Noémi, Kovács Éva, Alexandra Millner, Berthold Molden, Wolfgang Müller-Funk, Peter Plener, Clemens Ruthner, Siegfried J. Schmidt, Sinkó Katalin.

Reszpondensek (betűrendben): Waltraud Heindl, Siegfried Mattl, Orosz Magdolna, Nicolas Pethes, Andreas Pribersky, Rásky Béla és Peter Stachel.

Keretprogramként Márton László és Szijj Ferenc olvas fel, valamint először és utoljára sor kerül egy városnézésre kizárólag a budapesti üres helyek, eltűnt műemlékek, hidak, házak és kilátók érintésével.

pdf of article > Download Article
(PDF, 471 KB)
acrobat reader > Download Acrobat Reader
(Externes Download-Link)
CSS is validValid XHTML 1.0 TransitionalLevel Double-A conformance icon,
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0