Titel

Ausztria:Magyarország! Ki ellen? Österreich:Ungarn! Gegen wen?

Autoren

FWF_P14727,  Budapest

Ziel der am 18.-19. Oktober 2001 abgehaltenen Konferenz im Germanistischen Institut der Eötvös-Loránd-Univ. war die Präsentation und Diskussion von zwei miteinander in vielerlei Hinsicht eng zusammenhängenden österreichischen bzw. österreichisch-ungarischen Projekten und die Begründung bzw. Verfestigung längerfristiger Kooperationen unter Teilnahme von Wiener, Grazer, Budapester und Szegediner Germanisten, Historikern und Hungarologen. Die Forschungsprojekte P 12976 "Die Spur der Romantik in Wien" und P 14727 "Herrschaft, ethnische Differenzierung und Literarizität. Fremd- und Selbstbilder in der Kultur Österreich-Ungarns 1867-1918"nähern sich mit interdisziplinärem Anspruch der Literatur und Geschichte dieser Epochen und machen auf jene Strömungen aufmerksam, die von einem dominanten kulturellen Diskurs beeinflusst bzw. gegen ihn zustande gekommen sind.

Fremdliterarische Spuren und Singularität, Selbst- und Fremdbeobachtung, konservative Revolution, gehalts- und tendenztypologische Parallelen und Divergenzen sowie Historizität der ostmitteleuropäischen Literaturen waren die Leitbegriffe der Tagung zum Thema Romantische Spuren (György Fogarasi (Szeged), Christian Aspalter, Anton Tantner, Wolfgang Müller-Funk, László Tarnói (Budapest), István Fried (Szeged)). Die Beiträge der Tagung Das Eigene und das Fremde, 1867-1918 kreisten in ähnlicher Weise um komparatistisch und kulturwissenschaftlich verstandene Begrifflichkeiten wie erzählte Identität, ethnische Differenzierung und imagine, inszenierte Reiseräume, Frauen-interne Herrschaftstrukturen, konstruierte Authentizität, Erotik und Exotik (Endre Hárs, Clemens Ruthner, Edit Király, Alexandra Millner, Amália Kerekes, Peter Plener). Die Tagung wurde mit Präsentationen von österreichischen und ungarischen Neuerscheinungen und der Internet-Plattform Kakanien revisited abgeschlossen.

A 2001. október 18-án és 19-én az "ELTE Germanisztikai Intézetében" megrendezett konferencia célja két, egymással sok szálon összekapcsolódó osztrák, ill. osztrák-magyar kutatási projekt bemutatása és megvitatása volt, valamint a távlati kapcsolatok megalapozása bécsi, grazi, budapesti és szegedi germanisták, történészek és hungarológusok részvételével. A "Romantika nyoma Bécsben"FWF-12976 projekt és az "Uralom, etnikai különbözõség és irodalmiság - Nemzetképek Ausztria-Magyarország kultúrájában 1867 és 1918 között" FWF-14727 projekt kutatási projekt egyaránt interdiszciplináris igénnyel közelíti meg a korszakok irodalmát és történelmét, valamint felhívja a figyelmet azokra az áramlatokra, melyek egy domináns kulturális diskurzus függvényében, ill. annak ellenében jöttek létre.

A Romantikus nyomok témája köré szervezett ülés vezérfogalmai az idegen irodalmak nyomai és szingularitás, a saját és az idegen megfigyelése, a konzervatív forradalom, a tartalmi és irányzattipológiai párhuzamok és eltérések valamint a kelet-közép-európai irodalmak historicitása voltak (Fogarasi György (Szeged), Christian Aspalter, Anton Tantner, Wolfgang Müller-Funk, Tarnói László (Budapest), Fried István (Szeged)). A Saját és az idegen, 1867-1918 ülés előadásai hasonlóképpen az összehasonlító irodalomtudomány és a kultúratudomány nyomán értelmezett fogalmiságok köré épültek, úgymint elbeszélt identitás, etnikai különbözőség és nemzetképek, megrendezett utazási terek, uralmi rendszerek a női diskurzuson belül, konstruált hitelesség, erotika és egzotikum (Hárs Endre, Clemens Ruthner, Edit Király, Alexandra Millner, Kerekes Amalia, Peter Plener). Az ülést nemrégiben megjelent ausztriai és magyar könyvek, ill. A Kakanien revisited internetes platform bemutatói zárták le.

pdf of article > Download Article
(PDF, 507 KB)
acrobat reader > Download Acrobat Reader
(Externes Download-Link)
CSS is validValid XHTML 1.0 TransitionalLevel Double-A conformance icon,
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0