Titel

Das Werk, der Habitus und das literarische Feld – Zur Kritik werkimmanenter und biografischer Ansätze

Autoren

Zoltán Péter,  Wien

Dieser Beitrag fasst zum einen die bisherigen Ergebnisse meiner Studien sowie den allgemeinen Forschungsstand bis 2003 zum Thema "Ungarische Avantgarde in Wien" zusammen. Er präsentiert sich zum anderen als ein interdisziplinär angelegtes Modell zur Interpretation von literarischen Werken und stellt theoretische Ansätze und empirisch orientierte Hypothesen zur Diskussion.

Die Bestimmung des Kontextes einer bis auf die inhaltlichen und formalen Eigenschaften eines literarischen Werkes abzielenden Untersuchung ist im Sinne der Feldtheorie weder aus dem einen oder anderen Gesellschaftssystem noch aus den biographischen Angaben und Ereignissen des Autors zu ermitteln. Die Möglichkeit einer differenzierten Zugangsweise zum Verständnis der Kunst ergibt sich hier vielmehr aus der Rekonstruktion der Zusammenhänge, die zwischen dem Raum des Werkes und dem Raum des Autors liegen, d.h. aus den Ergebnissen der Werkinterpretation u.a. im Bezug zur Position, aus der das zu untersuchende Werk geschaffen wurde.

A tanulmány egyik célja a 2003-ig készült bécsi avantgárdról szóló felméreseim eredményeinek, illetve a témával kapcsolatos kutatás állásának rövid összefoglalása. Módszertanilag viszont egy az irodalmi művek elemzésére alkalmazott interdiszciplináris eljárás bemutatása áll az előterben. A tanulmány vitába bocsájt néhány elméleti kérdést és a vizsgált téma kapcsán kidolgozott hipotézist.

A mezőelmélet értelmében a művészi alkotások tartalmi és formai sajátosságait is vizsgáló szociológiai kutatás szövegkörnyezetének kijelöléséhez, illetve meghatározásához nem elegendő, sem egy bizonyos társadasadalmi rendszer, sem pedig a szerző életpályájának az elemzésbe való bevonása. A művészi alkotások differenciáltabb értelmezési lehetősége a kijelölt keretekben, a mű tere és az alkotói tér között fennálló összefüggések rekonstruálásával történik, tehát a műértelmezéshez hozzárendelt, illetve felhasznált kontextus egyebek mellett azon (alkotói) pozíció figyelembe vételével és annak függvényében történik, amelyen a vizsgálandó alkotás létrejött.

This paper summarizes the results of my research so far on the Hungarian avantgarde in Vienna, as well as the general state of research on this topic until 2003. It also presents itself as an interdisciplinary model for the interpretation of literary works, and discusses theoretical approaches and empirically oriented hypotheses.

According to field theory, the determination of the context of an examination that extends to the contents and formal characteristics of a work of art cannot be carried out based on one social system or another, or on biographical information and events surrounding the author. The possibility for a differentiated approach to an understanding of art therefore arises through the reconstruction of connections between the space of the work and the space of the author – that is, through the results of work interpretation. This also includes the results from an interpretation of the work in relation to the position on which the work was articulated.

pdf of article > Download Article
(PDF, 82 KB)
acrobat reader > Download Acrobat Reader
(Externes Download-Link)
CSS is validValid XHTML 1.0 TransitionalLevel Double-A conformance icon,
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0