Titel

Nationen, Traditionen und Geschichten. Miszelle zu Eric J. Hobsbawm

Autoren

Peter Plener,  Wien

Eric J. Hobsbawm (geb. 1917), nach eigener Aussage Überlebender einer nahezu ausgelöschten "Jewish middle class culture of central Europe after the first world war" und einer der renommiertesten Historiker der Gegenwart, verfasst sowohl populärwissenschaftliche Studien als auch höchst komplexe Abhandlungen zur Sozialgeschichte. Der marxistisch geschulte und genau beobachtende Sozialhistoriker, der mit Verve und dialektischer Rhetorik der verschiedenen Aspekte von "Geschichte" sich annimmt und luzide komplexe Verflechtungen wie Hintergründe aufzeigt, ist einer der bedeutendsten Vertreter mitteleuropäischen Kulturguts im anglophonen Raum. Eine für die vorliegende Miszelle entscheidende Frage ließe sich so formulieren: Gibt es (u.a. eben von Hobsbawms Schriften ausgehend) die Möglichkeit zur Konkretisierung der immer wieder ins Spiel gebrachten These eines spezifisch "inneren Kolonialismus" auf dem Territorium der k.(u.)k Monarchie? Dieses Staatengebilde lässt sich eventuell als "hybrid" einstufen, allerdings sind dann auch noch Fragen der realen und symbolischen Herrschaft zu berücksichtigen, wären die Abstufungen kultureller Hegemonialansprüche zu differenzieren und müsste das Verhältnis des Innen und des Außen anhand der unterschiedlichen Übergänge der Sprachen, Kulturen und Ethnien jeweils neu bestimmt werden.

Der Aufsatz entstand in Zusammenhang mit dem Workshop "'Ethnische' Identität, Nation & innere Kolonisierung. Neue Methoden zu einer kulturwissenschaftlichen Erforschung der Habsburger Monarchie und ihrer Literatur/en (1867-1918)", der vom FWF-Forschungsprojekt "Herrschaft, ethnische Differenzierung und Literarizität" veranstaltet wurde.

Eric J. Hobsbawm (* 1917), saját kijelentése szerint egy szinte eltörölt "Jewish middle class culture of central Europe after the first world war" túlélője és a jelenkor egyik legnevesebb történésze ismeretterjesztő tanulmányok és rendkívül összetett társadalomtudományi értekezések szerzője. A marxista iskolázottságú és a jelenségeket pontosan megfigyelő társadalomtörténész, aki nagy lendülettel és dialektikus retorikával fordul a "történelem" különböző aspektusai felé, és érthető módon bonyolult összefonódásokat és háttereket mutat föl, a közép-európai kulturális értékek egyik legjelesebb képviselője az angol nyelvű térségben. A jelen miszcellánea szempontjából döntő fontosságú kérdést a következőképpen lehetne megfogalmazni: vonatkoztatható-e (egyebek mellett éppen Hobsbawm írásaiból kiindulva) egy specifikus "belső gyarmatosítás" egyre-másra játékba hozott tétele a cs. (és) kir. monarchia területre? Ez az államalakulat esetleg "hibrid"-ként értelmezhető, mindesetre ekkor is figyelembe kell venni a reális és szimbolikus uralom kérdéseit, a kulturális hegemóniaigények fokozatainak különbségeit, és a nyelvek, kultúrák és etnikumok közti különböző átmenetek alapján a külső és belső viszonyát minden esetben újra meg kell határozni.

A tanulmány elaődásként az "'Etnikai' identitás, nemzet és belső gyarmatosítás. Az Osztrák-Magyar Monarchia és irodalmai kultúratudományos vizsgálatának új módszerei" címmel 2001. december 14-15-ig Antwerpenben megrendezésre került konreferencián hangzott el, melyet az FWF kutatási projekt "Uralom, etnikai különbözőség és irodalmiság" szervezett.

pdf of article > Download Article
(PDF, 165 KB)
acrobat reader > Download Acrobat Reader
(Externes Download-Link)
CSS is validValid XHTML 1.0 TransitionalLevel Double-A conformance icon,
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0