Titel

Die neueste deutschsprachige Reiseliteratur zu Galizien

Autoren

Anna Byczkiewicz,  Łodź

Galizien, ein nicht mehr existierendes Land, ist nach wie vor das Ziel unternommener Reisen vieler Autoren. Dass die Reisen nun Reisen in die Westukraine und nach Südostpolen sind, wird dabei jedoch kaum wahrgenommen: Die deutschsprachigen Reisenden sehen in diesen Ländern immer noch die sagenumwobene habsburgische Provinz, die mit dem Zerfall der Monarchie von der Landkarte für immer verschwand.

Galicja, od dawna juz nieistniejąca kraina, pozostaje nadal celem podróży wielu autorów. Bez różnicy zdaje się być przy tym fakt, że podróże te odbywają się teraz w zachodniej Ukrainie i południowo-wschodniej Polsce: niemieckojęzyczni podróżnicy widzą w tych krajach wciąż tylko legendarną prowincję Habsburgów, która wraz z upadkiem monarchii austro-węgierskiej na zawsze zniknęła z map.

pdf of article > Download Article
(PDF, 104 KB)
acrobat reader > Download Acrobat Reader
(Externes Download-Link)
CSS is validValid XHTML 1.0 TransitionalLevel Double-A conformance icon,
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0