Titel

Medien des tschechoslowakischen Exils zum Zeitpunkt der "Wiederherstellung der Ordnung"

Autoren

Petr Orság,  Olomouc/Olmütz

Der Text behandelt die Wandlungen der Exilmedienlandschaft und die Entstehung neuer Exilperiodika als konkrete Äußerungen der massiven Exilwelle, die in Folge der Okkupation der Tschechoslowakei durch Truppen des Warschauer Paktes im August 1968 stattfand. Die Mehrheit der dadurch entstandenen Periodika profilierte sich in der Anfangsphase vor allem als Träger praktischer Informationen für die Emigranten. Später sollten einige von ihnen zu einem wichtigen Kommunikationsforum der tschechoslowakischen Emigranten werden, womit sie die wertvolle Diskussion, die während des Prager Frühlings in den offiziellen Medien in der Tschechoslowakei begründet wurde, fortsetzten.

As a result of the massive wave of emigration after the occupation of Czechoslovakia in 1968 various periodicals were founded and published by the exiles. This article focusses on these periodicals and their development. At first, their most important function was to provide useful information for the exiles, later a few evolved into sustainable communication platforms of Czechoslovak emigres continuing the discussions about the Prague Spring, which had started in Czechoslovakia's public media.

Text se zaměřuje na proměny exilové mediální scény a vznik nových exilových periodik jako jednoho z konkrétních projevů masivní exilové vlny, která následovala po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Většina z nově zakládaných titulů se v počáteční fázi profilovala především jako nosiče praktických informací pro uprchlíky přicházející z okupované vlasti. Později se z některých stalo významné komunikační fórum československých exulantú, v jehož rámci pokračovala cenná diskuze zahájená v době pražského jara v oficiálních médiích v ČSSR.

pdf of article > Download Article
(PDF, 512 KB)
acrobat reader > Download Acrobat Reader
(Externes Download-Link)
CSS is validValid XHTML 1.0 TransitionalLevel Double-A conformance icon,
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0