Titel

Die unvollendete Übersetzung - am Beispiel von Paul Celans Gaunerlied -

Autoren

Noémi Kiss,  Miskolc

"Die unvollendete Übersetzung" könnte in der Literaturgeschichte immer schon als die ewige Arbeit an der Fremdheit der Sprachen dargestellt werden. Das hier diskutierte Problemfeld der Vermittlung führt aber nicht nur zur Erforschung sprachlicher und struktureller Zwischenverhältnisse, sondern auch gezielt zu Beobachtungen der metaphorisch angelegten Beziehung von Original und Nachdichtung, wie zur Erforschung des Subjekts und seinem (sprachliches) Verhältnis zu der Geschichte.

Der Aufsatz soll einen Überblick über einige zeitgenössische Theorien der Übersetzung geben, wie auch Zusammenhänge der Ansätzen von Walter Benjamin, Hans Blumenberg und Paul de Man ausarbeiten. Exemplarisch wird dies am Beispiel des aus Czernowitz stammenden Dichters und Übersetzers Paul Celan kurz vorgeführt, der die Übersetzung zur Poetik seiner Dichtung erhoben hat.

"A befejezetlen fordítás" az irodalomtörténetben úgy volna ábrázolható, mint egy, a nyelvek idegenségének legyőzése érdekében kezdetektől fogva megtett fáradtságunk. Itt a közvetítés problémája azonban nem csak a nyelvi és a strukturális köztes viszonyok kutatásához vezet el bennünket, hanem - és kimondottan azt megcélozva - az eredeti és az utánköltés közötti metaforikus kapcsolat megfigyeléséhez és a Szubjektumnak a történelemhez fűződő mintegy (nyelvi) viszonyának kutatásához.

A tanulmány célja, hogy átfogó képet nyújtson napjaink fordításelméleti dilemmáiról és kidolgozza a Walter Benjamin, Hans Blumenberg és Paul de Man elgondolásai között fennálló összefüggéseket. Végül mindez egy példán keresztül válik világossá: egyik versében a fordítóként és költőként is jól ismert, csernovici születésű Paul Celan a fordítást teszi meg poétikájává.

pdf of article > Download Article
(PDF, 113 KB)
acrobat reader > Download Acrobat Reader
(Externes Download-Link)
CSS is validValid XHTML 1.0 TransitionalLevel Double-A conformance icon,
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0