Titel

Der Text ist ein Bild. Thesen zur medialisierten Wahrnehmung in der 'Kultur' Österreich-Ungarns

Autoren

Peter Plener,  Wien

Der Aufsatz beschäftigt sich mit Fragen der Wahrnehmung optischer Medien. Hintergrund der Überlegungen sind die verhältnismäßig hohen Analphabetenraten der österreichisch-ungarischen Monarchie (d.h.: die These vom "kulturellen Leitmedium Literatur" ist zu problematisieren).

Ausgehend von den ersten technischen Zurichtungen einer Zentralperspektive (in der Camera obscura) werden verschiedene Formen optischer Medien (Rund- und Guckkastenpanorama, Fotografie und Film) untersucht, hinsichtlich deren jeweiligen Auswirkungen auf die Selektion des Blicks, Abgrenzungsstrategien und Ordnungsmechanismen. Hier werden auch eindeutige inhaltliche Ausrichtungen angestrebt, topische Wahrnehmungen ausgelöst. Eingängige Blickreservoire werden geschaffen, eine zunehmend stringentere Ausrichtung der Blicke und Bestimmung von Wahrnehmungsperspektiven wird eingesetzt. Die Betrachter und ihre Wahrnehmung wie Reflexion werden von den Bildmedien und -sequenzen eingenommen, die daraus resultierenden Folgen sind kaum zu überschätzen.

Zwangsläufig geht es in diesen Zusammenhängen auch um Konstruktionen einer Identität bzw. um Authentizitätsstiftung. Nicht zuletzt deshalb ist der Aufsatz im Zusammenhang mit den auf Kakanien revisited bereits publizierten Untersuchungen zur Weltausstellung 1873 und zu den Völkerschauen zu sehen.

A dolgozat a vizuális-technikai mediumok recepciójával foglalkozik. A problémafelvetés hátterében az Osztrák-Magyar Monarchiában élő analfabéták viszonylag magas aránya (azaz az irodalom mint központi kulturális medium elméletének problematizálása) áll.

A dolgozat kiindulópontját a központi perspektíva első technikai fokuszálása (a camera obscura által) képezi, s ezáltal vizsgálja az optikai mediumok (körkép, panoráma, sztereoszkóp, fotográfia, film) különböző formáit, a pillanás szelektív voltát, az elhatárolódás stratégiáit és különböző rendszerezési mechanizmusokat. Ezek egyértelműen tartalmakat is közvetítenek és az érzékelés különböző toposzait váltják ki. A pillantás könnyen értelmezhető tárházait teremtik meg, egyre következetesebben irányítják a pillantást s határozzák meg az észlelés perspektíváit. A nézőt és nézőpontjátt (pl. reflexió) egyre inkább elfoglalják a kép mint médium és a képsorozatok, s ennek következményeit aligha becsülték túl.

Ebben az összefüggésben az identitás konstrukcióiról illetve a hitelesség megteremtéséről is szót kell ejteni. S nem utolsósorban emiatt kell e vizsgálódásokat a Kakanien revisited-en már megjelentetett az 1873as világkiállítással és a népbemutatókkal foglalkozó dolgozattal együtt olvasni.

pdf of article > Download Article
(PDF, 146 KB)
acrobat reader > Download Acrobat Reader
(Externes Download-Link)
CSS is validValid XHTML 1.0 TransitionalLevel Double-A conformance icon,
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0