Titel

'Umkehrung' als Methode der Moralkritik bei Nietzsche und Musil

Autoren

Márta Horváth,  Szeged

Die Studie untersucht einen spezifischen transtextuellen Bezug von Musils Roman "Der Mann ohne Eigenschaften" auf Nietzsches Streitschrift "Die Genealogie der Moral" und stellt über den Umweg der intertextuellen Lektüre die Frage nach der Bedeutung des "anderen Zustands" neu. Die Analyse richtet sich auf die Transformation der Methode der Moralkritik und vertritt die These, dass bei Musil die Methode der Umkehrung ihrer bei Nietzsche in dieser Schrift vorhandenen Diachronie beraubt wird und der durch Umkehrung konstituierte Modellzustand der neuen Moral eine "leere Welt" oder mit Bohrers Begriff eine 'reduzierte Utopie' zustande bringt.

Der Beitrag ist im Zusammenhang mit dem Workshop "Verflechtungsfiguren. Annäherungen an den 'kulturellen Text' Österreich-Ungarns" am 21.-23.03.2002 in Szeged entstanden, der vom FWF-Forschungsprojekt "Herrschaft, ethnische Differenzierung und Literarizität" veranstaltet wurde.

A tanulmány Musil "A tulajdonságok nélküli ember" című regényének egy speciális, Nietzsche "A morál genealógiája" című vitairatához fűződő transztextuális kapcsolatát vizsgálja és a transzformáció elemzésén keresztül a Musil-œvre egyik központi kérdését, az ún. "másik állapot" problémáját helyezi vizsgálódása előterébe. Az elemzés a morálkritika módszerére irányul, és azt a tézist képviseli, miszerint a "megfordítás" módszere Musilnál elveszti diakronikus aspektusát és az új morál így konstituált modellállapota "üres világot", avagy Bohrer fogalmával 'redukált utópiát' hoz létre.

A dolgozat elődásként az "Összefonódási alakzatok. Ráközelítések Ausztria-Magyarország 'kulturális szövegére'" címmel 2002. március 21-23-ig Szegeden megrendezésre került konferencián hangzott el, melyet az "Uralom, etnikai különbözőség és irodalmiság"FWF kutatási projekt szervezett.

pdf of article > Download Article
(PDF, 124 KB)
acrobat reader > Download Acrobat Reader
(Externes Download-Link)
CSS is validValid XHTML 1.0 TransitionalLevel Double-A conformance icon,
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0