Titel

Wer ist Carl Rothe? Eine literarische Kartographie der Begegnung zwischen Lőrinc Szabó und Carl Rothe

Autoren

Noémi Kiss,  Miskolc

Der deutsche Schriftsteller Carl Rothe, Vorsitzender der Europäischen Schriftstellervereinigung (1941-1945) korrespondierte in der Zeit des Zweiten Weltkrieges mit dem Dichter Lőrinc Szabó, der als ungarischer Delegierter Rothe 1942 in Weimar kennen gelernt hat. Der Briefwechsel stellt das Dokument eines historischen Ereignisses dar, das ich als diskursives Monument lesen möchte, in dem durch den Leseprozess immer ein Überschuss an Bedeutung produziert, und so der Leser selbst zum Teilnehmer des Spieles wird. Erst dann gewinnen die beiden Autoren in ihrer kulturellen, literarischen und persönlichen Begegnung eine historische Kontur; wenn ich die Briefe, literarischen Werke und Hinweise zusammenlese, verfolge ich nicht das Ziel, letztlich zwischen ihnen eine Einheit zu entdecken oder eine endgültige, geschlossene Geschichte zu rekonstruieren. So ist nicht die einzige Frage, ob Carl Rothe ein treuer Sympathisant der Nazis war. Die dialogische Perspektive solcher Forschungen erlaubt dem Leser eine Aussicht auf die Ambiguität der Ereignisse. Diesen Pluralismus der (Zeit, Ort, Rhetorik) Entdeckung nenne ich "literarische Kartographie".

Briefwechsel: "Briefe von Carl Rothe an Lőrinc Szábo und von Lőrinc Szábo an Carl Rothe"

Carl Rothe német író, az Európai Írószövetség elnöke 1941 és 1945 között, levelezést folytatott a Második Világháború idején a modern magyar kölővel, Szabó Lőrinccel, akit Rothe 1942-ben Weimarban ismert meg. A levélváltás történelmi események dokumentumát mutatja be, melyet én diszkurzív események momentumaként szeretnék olvasni, kiderül, hogy az olvasás során többletjelentések mutatkoznak, így az olvasó maga is a játék résztvevőjévé válik. Csak akkor nyerik el az írók kulturális, irodalmi és személyes találkozásuk történelmi kontúrját, ha a leveleket, a műveiket és az utalásokat összeolvasom, de ezt nem azért teszem, hogy közöttük valamiféle kizárólagos egységet fedezzek fel, vagy egy végérvényes, zárt történetet rekonstruáljak. Nem az a kizárólagos kérdés tehát, vajon Carl Rothe hűséges náci-szimpatizáns volt-e. A dialogikus perspektiva e kutatás esetében azt eredményezi, hogy az olvasó rálát az események ambiguitására. A (hely, idő, retorika) felfedezésének e pluralizmusát nevezném "irodalmi térképnek".

Levelék: "Briefe von Carl Rothe an Lőrinc Szábo und von Lőrinc Szábo an Carl Rothe"

pdf of article > Download Article
(PDF, 220 KB)
acrobat reader > Download Acrobat Reader
(Externes Download-Link)
CSS is validValid XHTML 1.0 TransitionalLevel Double-A conformance icon,
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0