Titel

Das frühneuzeitliche Preußen in Ostmitteleuropa. Geschehensgeschichte und Verstehensgeschichte

Autoren

Matthias Weber,  Oldenburg

Die meisten Historiker der letzten zwei, drei Generationen in der Bundesrepublik Deutschland haben eher nach Westen als nach Osten geblickt, was durchaus im Gegensatz zur deutschen Geschichtswissenschaft der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts stand. Diese kannte eine als "Ostforschung" konzipierte Forschungsrichtung, welche die preußischen Ostprovinzenen ebenso positiv wie die deutsch-polnischen Beziehungen im östlichen Mitteleuropa negativ gezeichnet hatte.

Die über Jahrzehnte wirksame Westausrichtung hat das in Deutschland dominante Bild der preußischen Geschichte mitgeprägt, was noch bei zahlreichen Veranstaltungen anlässlich des "Preußenjahrs" 2001 deutlich geworden ist: Von Polen oder von Ostmitteleuropa war hier nur selten die Rede. Die 'östliche' Dimension der preußischen Geschichte blieb weithin ausgeklammert. Im Folgenden geht es zwar um die Geschichte und Rezeption der preußischen Gesamtmonarchie, einzelne Fragestellungen werden jedoch auf den Territorien konkretisiert, die ab Januar 1773 als "Ost-" und "Westpreußen" bezeichnet wurden. Dabei ist auch die Rezeption der polnischen Sichtweise auf die Geschichte einzuholen.

Es geht um die Wechselbeziehung zwischen Geschichte und Geschichtsverständnis, um das Verhältnis von "Geschehensgeschichte" und "Verstehensgeschichte", wobei das Augenmerk gerade auf das gerichtet wurde, was von Preußen in Ostmitteleuropa in mentaler und materieller Hinsicht heute noch präsent ist.

Koncepcja zarówno konferencji, jak i niniejszego wydawnictwa wywodzi się z założenia, iż większość niemieckich historyków ostatnich dwóch, trzech pokoleń prezentowaóa wydarzenia historyczne w sposób odmienny od tego z okresu pierwszej połowy XX wieku, zwracając w dużym stopniu swą uwagę na zachód, mniej na wschód. Niemiecka historiografia pierwszej połowy XX wieku, określana mianem "Ostforschung", przedstawiała pruskie prowincje wschodnie w świetle pozytywnym, negatywnie zaś stosunki polsko-niemieckie w Europie środkowo-wschodniej.

Ta poprzez dziesięciolecia utrzymująca się tendencja wraz z orientacją zachodnią badań utrwalały dodatkowo dominujący w Niemczech pełen gloryfikacji obraz historii państwa pruskiego. Znalazła ona swoje odzwierciedlenie jeszcze w obchodach "Roku Prus" – w 2001 r. Polska i Europa środkowo-wschodnia zostały przy tej okazji potraktowane bardzo marginalnie. "Aspekt wschodni" historii Prus został w dużej mierze pominięty. Dalsze, prezentowane w niniejszym tomie prace, przedstawiają wprawdzie historię i recepcję historyczną okresu monarchii pruskiej, ale punkt ciężkości spoczywa na terenach określanych od stycznia 1773 roku jako Prusy Wschodnie i Zachodnie.

Zaakcentowano również wzajemny stosunek między historią a jej pojmowaniem, mędzy historią i jej refleksją ze szczególnym uwzględnieniem tego, co w dziesiejszej Europie środkowo-wschodniej pozostało z dawnych Prus, zarówno w sferze mentalnej jak i materialnej.

pdf of article > Download Article
(PDF, 176 KB)
acrobat reader > Download Acrobat Reader
(Externes Download-Link)
CSS is validValid XHTML 1.0 TransitionalLevel Double-A conformance icon,
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0