Titel

Von den passionierten Hunnenschlachten bis zum Kotgold. Übersetzungspolitik im Pester Lloyd 1900-1914

Autoren

Amália Kerekes,  Budapest

Am Beispiel der Romanübersetzungen aus dem Ungarischen ins Deutsche im Pester Lloyd zwischen 1900 und 1914 untersucht die Studie den Prozess von Verfremdung und Aneignung kultureller Schlüsselbegriffe und -szenarien. Auf Grund der Analyse von Rekontextualisierungsmodi kulturell stark kodierter Bilder lässt sich eine konturiertere Vorstellung über das mehrsprachige Lesepublikum der Zeitschrift sowie die von dynastischer Loyalität geprägte Redaktionspolitik erarbeiten.

Der Beitrag ist im Zusammenhang mit dem Workshop "Verflechtungsfiguren. Annäherungen an den 'kulturellen Text' Österreich-Ungarns" am 21.-23.03.2002 in Szeged entstanden, der vom FWF-Forschungsprojekt "Herrschaft, ethnische Differenzierung und Literarizität" veranstaltet wurde.

Die Studie knüpft sich an den Forschungsschwerpunkt des Projekts "Kulturzeitschriften der Monarchie" (cf. Alexandra Millner).

A Pester Lloydban 1900 és 1914 között megjelent magyar regényfordítások példáján a tanulmány a kulturális kulcsfogalmak és jelenetek elidegenítését és elsajátítását vizsgálja. A kulturálisan erísen kódolt képek rekontextualizálási módozatainak elemzése révén árnyaltabb elképzelés alakítható ki az újság többnyelvű olvasóközönségéríl, valamint a dinasztikus lojalitas által meghatarozott szerkesztíségi politikáról.

A dolgozat elődásként az "Összefonódási alakzatok. Ráközelítések Ausztria-Magyarország 'kulturális szövegére'" címmel 2002. március 21-23-ig Szegeden megrendezésre került konferencián hangzott el, melyet az FWF kutatási projekt "Uralom, etnikai különbözőség és irodalmiság" szervezett.

A tanulmány a projekt "A monarchia kulturális folyóiratai" kutatási súlypontjához kapcsolódik (cf. Alexandra Millner).

pdf of article > Download Article
(PDF, 124 KB)
acrobat reader > Download Acrobat Reader
(Externes Download-Link)
CSS is validValid XHTML 1.0 TransitionalLevel Double-A conformance icon,
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0